Животозастраховане – Пенсионно осигуряване – Инвестиции

 

Уважаеми клиенти,

Както вече сте разбрали от средствата за масово осведомяване, в късните часове на 19.12.2014 г. беше приет Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2015 г., чрез който се приемат промени в Кодекса за социално осигуряване.

Вижте пълния текст

Новини

Акценти

Ти знаеш с ING

Отговори на често задавани въпроси